درباره موسیقی شباهنگ

موسیقی در تمام تاریخ و فرهنگ ایران زمین جایگاه والایی در میان نسل‌های دور و نزدیک مردم ما داشته است.

این جایگاه دراین سده روز به روز روشن تر و چشمگیرتر از گذشته در دلهای مردم خانه کرده است.

فروشگاه موسیقی شباهنگ از سال ۱۳۷۴ تا کنون کوشیده است دراین راه بزرگ،گامهایی هرچند کوچک بردارد.

مدیریت و کارکنان شباهنگ دراین سالها با بهره برداری از تخصص و تجربیات خود در زمینه های : ساخت و تولید ادوات موسیقی ،تعمیرات تخصصی و فروش کتاب و لوازم موسیقی فعالیت کرده اند. 

شباهنگ بر این باور است که شور و شوق عمومی مردم میتواند به اعتلای جایگاه موسیقی کمک کند و زمینه مناسبی را برای پیش برد روح همکاری جمعی و همزیستی به گونه ای دوستانه تر در تمام این مرز و بوم فراهم سازد.

در این راستا فروشگاه موسیقی شباهنگ همگان را به برقراری ارتباط و بهره گیری از امکانات و خدمات خود فرا می‌خواند.